พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ คือ “เรามุ่งมั่นร่วมมือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ”

โทรหาเรา
Translate »