เราคือ

เราคือ

บริษัท…ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ยอมรับและไว้วางใจ

โทรหาเรา
Translate »