Home

ทำไมต้อง เคเอ็มชุมชน

เราอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัท…ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ด้านสร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ยอมรับและไว้วางใจ

พันธกิจ

พันธกิจ คือ “เรามุ่งมั่นร่วมมือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างแบรนด์ ร่วมพัฒนาต่อยอด “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน สู่ AEC ”

สโลแกน

สโลแกน “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทย อย่างยั่งยืน”

บริการ

ให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” และองค์ความรู้ธุรกิจ ทางมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย สู่แบรนด์ “ธุรกิจผลิตภัณฑ์” และ “สินค้า” ชุมชน มาตรฐานสากล
โทรหาเรา
Translate »