7. ด้านการจัดออร์กาไนซ์

ด้านการจัดออร์กาไนซ์ แบบครบวงจร