5. ด้านการพัฒนาระบบไอที

ด้านการพัฒนาระบบไอที การวางแผนการตลาดโซเซียลมีเดีย แบบครบวงจร คลอบคลุมบริการ
ดังนี้

  1. Digital Marketing Services (บริการด้านการตลาดดิจิตอล)
  2. Mobile Application (บริการสร้างแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แทปเลตและสมาร์ทโฟน)
  3. Satisfaction Survey Solutions (Happy Check)
  4. eSS/Solutions (Electronics Service Support)
  5. Cloud Solutions Studio (การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์)
  6. Realtime Form and Report (Realtime Paperless)
  7. จัดอบรม สัมมนาโซเซียลมีเดีย สื่อออนไลน์ ตลาดออนไลน์ และSocial Media Solutions
    (SMS) แบบครบวงจร
  8. บริการ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์